"2018" | பேய் நின்று கொல்லும் | TAMIL HD HORROR SHORT FILM

Воспроизведение вашего видео начнется через 10
6 Просмотры
Издатель
"2018" | பேய் நின்று கொல்லும் | TAMIL HD HORROR SHORT FILM | T Media

Written & Direction - Rajesh Thomas

Cast :
Thanseem
Yboo Madhan
Subasri Sharmila

Cinematograpy - Karthikeyan

Editing - Raghumaan

Music & Sounds - Prabakaran Meiyappan

Dubbing Studio - Phonix Music Park

Designing Studio - Mr. Towsar

Post Production - 4D Entertainment

Dubbing Voice :
Leo Prakash
Imman
Karthikeyan
Категория
Приключения
Комментариев нет.